Information

Ranking:View
Age:15
Birthday:October 16
Height:170cm (5'7")
Affiliation:Yuuei
Quirk:Hardening
Source:Wikipedia

Relevant

Izuku Midoriya
Shouto Todoroki
Katsuki Bakugou
Ochako Uraraka
All Might
Tsuyu Asui
Shouta Aizawa
Tenya Iida
Fumikage Tokoyami
Denki Kaminari
Momo Yaoyorozu
Himiko Toga

Links