Information

Ranking:View
Age:15
Birthday:September 23
Height:173cm (5'8")
Affiliation:Yuuei
Quirk:Creation
Source:Boku no Hero Academia Wikia

Relevant

Izuku Midoriya
Shouto Todoroki
Katsuki Bakugou
Ochako Uraraka
All Might
Tsuyu Asui
Eijirou Kirishima
Fumikage Tokoyami
Denki Kaminari
Tenya Iida
Shouta Aizawa
Kyouka Jirou

Links