Information

Ranking:View
Team:Karasuno High
Age:26
Height:178.2 cm
Weight:72.2 kg
Birthday:April 5

Relevant

Shouyou Hinata
Tobio Kageyama
Kei Tsukishima
Koushi Sugawara
Ryuunosuke Tanaka
Tadashi Yamaguchi
Yuu Nishinoya
Asahi Azumane
Chikara Ennoshita
Daichi Sawamura
Ittetsu Takeda
Kiyoko Shimizu

Links